Laser mot lakselus

Den norske teknologibedriften Beck Engineering utvikler verdens første system for optisk avlusning av laks.

Utviklingsarbeidet støttes av Innovasjon Norge, FHF, Salmar, Lerøy Seafood og Marine Harvest.

Prosjektets første del ble gjennomført i tørre omgivelser. Laks som svømte i et kar ble “skutt” på gjennom et vindu, og dette fungerte etter hensikt. Lus ble raskt detektert på laksen og deretter eliminert etter treff av laser (se video).

Prosjektet er nå i fase to, der laser testes i sjø i en merd. Prosjektet løper til vår 2013.

Kontaktperson Harald Sveier:
e-mail: harald.sveier@leroy.no

 

Les mer:
http://www.tu.no/industri/2012/02/15/skyter-lakselus-med-laser

Se video:
http://www.youtube.com/watch?v=ljqUzyUFnGw&feature=player_embedded

 

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata