Luftbobler mot lakselus

Skjermbilde 2015-05-28 kl. 10.49.39På bakgrunn av henvendelser fra næringsaktører tok FHF i april 2014 kontakt med SINTEF Fiskeri og havbruk AS for å få innspill til en innledende studie av hvorvidt flotasjon av lakselus-larver alene eller i samspill med andre ikke-medikamentelle tiltak kan redusere sannsynligheten for at de slipper inn lakseanlegg.

Målsetningen med prosjektet var å gjennomføre kvalitative studier og observasjoner av flotasjon av luselarver i laboratorieforsøk, altså å undersøke hvorvidt små luftbobler fester seg til luselarver og løfter dem mot overflaten ved hjelp av oppdrift. Forsøkene ble gjennomført i SINTEF Sealab’s laboratorier, i en kolonnetank med tverrsnitt 29,5 x 29,5cm, 100cm høy. En keramisk diffusor og trykkluft ble benyttet til å generere mikroboblene. Speilreflekskamera med makroobjektiver ble benyttet til billedtaking.

Det ble tatt mer enn 450 bilder med lus eller skall fra lus i synsfeltet til kamera, der flere av bildene inneholder mer enn en luselarve. Av disse observasjonene var det ingen bobler som festet seg til lus eller skall. Potensielt ville en fungerende metode for flotasjon av lakselus kunne bidra til å konsentrere luselarvene i de øverste deler av vannsøyla, og på den måten lede disse vekk fra laksen.

 

SINTEF-rapporten kan leses på nettsidene til FHF.

Les mer

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata