Luselarver dør tidligere ved høy sjøtemperatur

Ved Havforskningsinstituttet pågår det nå prosjekter finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) for å fastslå hvilken effekt temperatur har på lakselus og på utviklingen av deres avkom. De foreløpige resultatene viser at lusen overlever godt og legger egg også ved høye temperaturer, 15 og 20 °C. Eggene de legger utvikler seg fort, men larvene dør tidligere enn ved lavere temperaturer.


– Prosjektet inkluderer forsøk med lakselus tilvendt seks temperaturer mellom 3 og 20 °C. Undersøkelsene blir gjort på full lengde eggstrenger, forklarer forsker Sussie Dalvin ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Lakselus sprer seg ved at egg fra voksne hunner klekker og larvene spres med strømmen. Temperaturen er en viktig faktor for å forutsi størrelsen av produksjonen av lakselusegg i et oppdrettsanlegg og for smittespredning av larver til de omkringliggende vannmassene. Jo varmere det er, jo fortere går utvikling og eggproduksjon.

Når lakselus klekker, blir de først naupliuslarver. På dette livsstadiet kan lakselusen bli transportert over lange avstander med strømmen, men den kan ikke angripe fisk, og den spiser heller ikke. Hvor lenge dette stadiet varer er bestemt av temperaturen, hvor etter den utvikler seg til en copepoditt.

– Da må den så fort som mulig finne en fisk å feste seg på slik at den kan begynne å spise. Om copepoditten ikke finner en laks eller ørret dør den av sult i løpet av kort tid, også dette er avhengig av temperaturen, sier Dalvin.

Les mer på FHFs sider

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata