Luseskjørt – virkemåte og testresultater

Luseskjørt

Luseskjørtet består av en fluidpermeabel duk omkring merden med en maskevidde som hindrer lakselus å trenge inn. Skjørtet har en anbefalt dybde på 10 meter.

En ny patentert anordning er utviklet for å beskytte fisk i oppdrettsmerder mot påslag av lakselus.

Under forsøk med tildekking av annenhver merd og stor internsmitte i anlegget reduserer luseskjørtet nivået av lakselus på fisk med ca. 70 %.

Denne effekten forsterkes ved fullskala bruk av luseskjørt, der alle merdene kles med skjørt. Lusekjørt gir god beskyttelse mot påslag av lakselus, og effekten øker med dybden av skjørtet, der de beste resultatene oppnås med 10 m skjørt. Disse resultatene kan over tid holde tettheten av voksne hunnlus < 0.1 per fisk.

Luseskjørtene reduserer også groen på oppdrettsnøtene. Luseskjørtet er laget av planktonduk (350 μm maskevidde), tilstrekkelig til å stoppe inntrenging av det infeksiøse stadiet av lakselus og andre uønskede organismer. Planktonduken har en lysåpning på 50 % som sikrer vanngjennomstrømming.

En gjennomgang av bruksområder viser at konseptet vil kunne redusere sannsynligheten for rømming av fisk gjennom redusert behov for avlusing og annen hånderting av fisk under produksjonsperioden.

 

Last ned rapport her:

Selskapet Calanus AS har utarbeidet følgende rapport som dokumenterer virkemåte, testresultater og bruk av luseskjørt:

Luseskjørt_101013

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata