Modellforsøk med dukbasert avlusing

Skjermbilde 2015-03-27 kl. 11.56.04Det foreligger nå en sluttrapport fra modellforsøk med dukbasert avlusning. Forsøkene ble utført i SINTEF Fiskeri og havbruks flumetank i Hirtshals, Danmark.

Bakgrunn: SINTEF Fiskeri og havbruk har avsluttet vår 2014 prosjektet «Dukbasert avlusingskonsept» sammen med Botngaard AS. Dette prosjektet startet i 2010, med fokus på badebehandling med helduk. Hovedpunktene i prosjektet var: Utsettsmetode, volum i duken, krefter på merdforankring på grunn av duk og strømhastighet, tålegrenser for strømhastighet, oksygen- og lusemiddeltilsetting, samt materialstyrke i duken.

Eksperimentene i prosjektet ble gjennomført med en flat duk. Basert på modell- og fullskala viste det seg at volum i duken kunne variere med så mye som ~20 % med samme duk ved forskjellige strømhastigheter. Fullskala eksperimenter viste også, at dersom man kan fylle duken 100 %, er det mulig å bestemme volumet matematisk.

Det eksisterer i dag flere duktyper, som blant annet formsydd Kinahatt- og muffinduk og med reduksjonsbånd som muliggjør reduksjon av volumet etter at duken er satt. Volumvariasjoner og oppførsel ved setting med disse duktypene er tidligere ikke undersøkt i modellskala.

For å utvikle kunnskap om hvordan en ved design av duk og utsettstrategier kan etterstrebe et mer forutsigbart volum, ble det i juni 2014 gjennomført et industrirettet FoU-arbeid, ledet av SINTEF Fiskeri og havbruk og finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Hovedaktiviteten i dette arbeidet var modellforsøk i SINTEF Fiskeri og havbruks flumetank i Hirtshals, Danmark.

Les rapporten her (pdf). (Ekstern lenke Tekmar og rapporten fra SINTEF Fiskeri og havbruk)

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata