Forskningsprosjekt – utvikling av permaskjørt for å hindre lusepåslag

Et treårig prosjekt (2012-2014) er finansiert av FHF for å dokumentere effekten av permaskjørt for å redusere lusepåslag.

Forsøk med permaskjørt

I prosjektet skal det samtidig dokumenteres hvordan innretningen påvirker miljøet i merden og fiskens biologiske forhold. Hvordan permaskjørt eventuelt påvirker merdens hovedkomponenter skal også undersøkes.

I prosjektet gjennomføres det en serie med arbeidsmøter der resultater og utfordringer kontinuerlig diskuteres.

Prosjektet ledes av SINTEF Fiskeri- og Havbruk med Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet som forskningspartnere. Flere oppdrettsselskaper og utstyrsleverandører bidrar inn i prosjektet.

Kontaktperson:
Andrea Myskja Lien:  andreas.m.lien@sintef.no

Les mer: http://fiskerifond.no/index.php?current_page=prosjekter&subpage=&detail=1&id=1313&gid=1

 

Les også denne artikkelen publisert i Norsk Fiskeoppdrett:

2012 NF5 Skjørt mot lus

 

 

Permaskjørt - illustrasjon

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata