Nytt temanummer om rensefisk

Forside - temanummer om rensefisk

Året 2009 ble det registrert en kraftig økning i bruk av rensefisk, og som følge av dette var det behov for å hente frem kunnskap og erfaring rundt fangst og bruk av rensefisk. 

Mange nærings- og forsknings aktører bidro til at et bredt sammensatt temanummer ble utgitt i 2011. Som et ledd av mange koordinerte aktiviteter på rensefisk, ble dette produsert og utgitt i regi av FHF sitt koordineringsprosjekt av lakselus FoU i samarbeid med Norsk Fiskeoppdrett og Veterinærinstituttet.

Klikk her for å laste ned temanummeret:

Rensefisk_Norsk_Fiskeoppdrett (juni 2011)

 

 

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata