Omfattende luseforskning – her er oversikten

Her finner du oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til lakselus og kontroll med lakselus i havbruk.

En rekke kompetansemiljøer og forskningsinstitusjoner er sammen med næringen i gang med FoU-prosjekter. Listen gir en kort beskrivelse, tidsrom for prosjektet og informasjon om kontaktpersoner.

En del av prosjektene er omtalt her på lusedata.no i egne artikler. Les mer ved å klikke på den enkelte prosjekttittelen. For ytterligere informasjon om FoU-aktiviteter innnenfor feltet, ta kontakt med Randi Grøntvedt ved Veterinærinstituttet (randi.grontvedt@vetinst.no).

Oppdatert pr mai 2014:                                                                                                               

 

Prosjektnr Prosjekttittel (kortnavn)                  Tema      Kontaktperson  Tidsrom Finansiert av Status
900416 (FHF)/ 199778 (NFR) PrevenT – kunnskapsplattform Epidemiologi, vaksineutvikling, resistens, populasjons-struktur, lakselus tarm biologi. Ole Torrisen, Havforsknings-instituttet 2010-2014 NFR/FHF Pågående
203513 (NFR) Sea lice Research Center(SLRC) Lakselus molekylærbiologi, vaksineutvikling, resistens, forsøksfasiliteter, medikament-utvikling, vert-parasitt interaksjoner, påslagshemmende fôr Frank Nilsen, Universitetet i Bergen 2011-2019 NFR/ andre Pågående
216114 (NFR) Salmon Lice. The effect on Reputation, Economics and Industry Development Omdømme Frank Asche, Universitetet i Stavanger 2012-2015 NFR Pågående
226266 (NFR) Genome-based improvement of salmon sea lice resistance Avl Sigbjørn Lien, NMBU 2013-2016 NFR Pågående
NFR Development of sea lice vaccine (Louse Off). Vaksine Norderhus, Edel-Anne, Pharmaq 2014-2016 NFR/ Pharmaq Pågående
900259 (FHF)/ 200523 (NFR) Production, nutrition and use of Ballan Wrasse Rensefisk Espen Grøtan, Labrus AS 2010-2012 NFR/FHF/ andre Avsluttet
900554(FHF) Produksjon av berggylte (LeppeProd) Rensefisk Jørgen Borthen, Norsk sjømatsenter 2011-2014 FHF Pågående
208614 (NFR) NORDLUS Rensefisk Albert Imsland, Akvaplan NIVA 2011-2014 NFR/ andre Pågående
900977 (FHF) Program rensefisk: Stamfiskhold av rognkjeks Rensefisk Albert Imsland, Akvaplan NIVA 2014-2016 FHF/ andre Pågående
900979 (FHF) Program rensefisk: Bruk av rognkjeks i merd Rensefisk Albert Imsland, Akvaplan NIVA 2004-2015 FHF/ andre Pågående
900976 (FHF) Program rensefisk: Identifisere mulighetene for lønnsom etterbruk Rensefisk Albert Imsland, Akvaplan NIVA 2014 FHF/ Akvaplan-niva Pågående
900978 (FHF) Program rensefisk: Adferd og artssamspill i laksemerder Rensefisk Anne-Berit Skiftesvik,  Havforsknings-instituttet 2014-2016 FHF /HI Pågående
900818 (FHF) Rensefisk: Tapsårsaker og forbyggende tiltak Rensefisk Eirik Biering, Veterinærinstituttet 2012-2014 FHF/VI/ UiB/HI Pågående
Næringslivsstipendiat rensefisk Rensefisk Marine Harvest/ Veterinærinstituttet 2011-2016 NFR/MH Pågående
Næringslivsstipendiat Rensefisk Vaccinova/ Veterinærinstituttet ? NFR/ Vaccinova Pågående
900609 (FHF) Bestander og fangstkvalitet av leppefisk Miljø (Fangst, kvalitet, helse og bestander av vill leppefisk) Anne Berit Skiftesvik, Havforsknings-instituttet 2011-2013 FHF Avsluttet
900950 (FHF) Kunnskaps-oppsummering: Lakselus og effekter på sjøørret Miljø Bengt Finstad, NINA 2013-2014 FHF Pågående
900932 MetaLice Miljø Randi Krontveit, NMBU 2013-2014 FHF Pågående
Luseteller Lusetelling Morten Omholt Alver, Sintef Fiskeri og Havbruk 2013-2015 RFFMIDT/ Andre Pågående
900970 (FHF) Populasjonsmodell for lakselus på merd og lokalitetsnivå: Videreutvikling av styringsverktøy for kontroll med lakselus i oppdrett Epidemiologi Randi N Grøntvedt, Veterinærinstituttet 2014-2016 FHF Pågående
207570 (NFR) 900590(FHF) SALMODIS Modelleringer: havstrømmer, smittespredning, økonomi og samfunn Hans V Bjelland, SINTEF Fiskeri og Havbruk 2011-2013 NFR/FHF Avsluttet
208551 (NFR) Seafarm puls guard Ikke-medikamentell metode (Bruk av strøm mot lus) Anna Ingvarsdottir, International Research Institute Stavanger (IRIS) 2011-2014 NFR/ andre Pågående
900815 (FHF) Fullskalaforsøk strømgjerde mot lakselus Strøm mot lus Harald Bredahl, SFD AS 2012- FHF/ andre Pågående
900711 (FHF) Permaskjørt Ikke-medikamentell metode (Skjerming av merder mot lus) Anders Myskja Lien, SINTEF Fiskeri og Havbruk 2011-2014 FHF Pågående
900834 (FHF) Luseskjørt Ikke-medikamentell metode (Skjerming av merder mot lus) Tor Anders Elvegård, Nordlaks 2011-2013 FHF/ Skattefunn/ andre Avsluttet
900884 (FHF) Snorkelmerd: produksjons-effektivitet, adferd og velferd Ikke-medikamentell metode Frode Oppedal, Havforsknings-instituttet 2013-2014 FHF Pågående
BE teknologi mot lus Laser mot lus Harald Sveier, Lerøy Seafood 2011-2013 IN Pågående
Avlusning av laks med ferskvann Utvikle bruk av ferskvann til avlusning GIFAS 2011- NCE Aquaculture/ andre Pågående
900329 (FHF) Koordinering og kunnskaps-formidling Generell lakselus FoU Randi N Grøntvedt, Veterinærinstituttet 2009-2014 FHF Pågående
900466 (FHF)/ 199392 (NFR) Topilouse Legemiddel-behandling (Optimalisering av badebehandling og telling av lus) Randi N Grøntvedt, Veterinærinstituttet 2010-2012 NFR/FHF/ andre Avsluttet
Demografisk lakselus modell  Epidemiologi (Simuleringsmodell for lakselus utvikling på en lokalitet) Randi N Grøntvedt, Veterinærinstituttet 2012 RFFMidt/ andre Avsluttet
Velferd for leppefisk i merd Velferd – rensefisk Astrid Woll, Møreforskning 2012 RFFMidt/ andre Avsluttet
Health problems in farmed ballan wrasse Rensefisk Stein Mortensen,  Havforsknings-instituttet 2011-2012 RFFVest/ andre Avsluttet
Utvikling av helsefôr til laks mot lakselus Funksjonelle ingredienser, effekt på slim og skinnlag, proteomikk Linda B Jensen, Skretting ARC 2010-2012 RFFVest/ andre Avsluttet
Utvikling av felle mot lus Ikke-medikamentell metode Katinka von der Lippe, Eker Design 2011- NFR/ Norsk Designråd Avsluttet
11 lakselus prosjekter* Diverse Innovasjon Norge
Dukbasert avlusning Videreutvikling av Botngård helpresenning Zsolt Volent, SINTEF Fiskeri og Havbruk 2011-2013 IN Avsluttet

*prosjekter relatert til lukket produksjon er ikke inkludert

 

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata