Topilouse – et forskningsprosjekt om badebehandling

Et treårig forskningsprosjekt finansiert av NFR/FHF og industriaktører er i gang på tema badebehandling mot lus.

Prosjektet er kommet i gang på bakgrunn av følgende utfordringer:

  1. Sikker bruk av presenning rundt behandlingsvolumet under ulike forhold
  2. Effektiv spredning av legemiddel og oksygen i vannvolum
  3. God kontroll på fiskens adferd, miljø og sikkerhet.
  4. Mer nøyaktige evalueringer av behandlingens effektivitet

Arbeid i prosjektet skal utføres gjennom fire arbeidspakker:

Arbeidspakke merdavlusing: Fokus er simulering av badebehandlingsmetoder i merd og det skal gjennomføres studier om fordeling av legemiddel, skjerming av merd med presenning i ulike strømforhold, adferd og oksygenopptak i en avslusningssituasjon

Arbeidspakke brønnbåt: Fokus er studier av fordeling av legemiddel og adferd i brønnbåt.

Arbeidspakke tellemetodikk: Fokus er å utarbeide bedre metoder for telling av lus for å evaluere effekt etter behandling.

Arbeidspakke sikkerhet: Gjennomføre en spørreundersøkelse relatert til sikkerhet for fisk og folk ved badebehandling mot lus.

Samarbeidspartnere er Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, SINTEF Fiskeri- og Havbruk, PHARMAQ AS, Novartis Animal Vaccines, Rantex AS, Storvik Aqua AS, Brønnbåteiernes forening, Marine Harvest ASA og SalMar ASA. Samt de internasjonale samarbeidspartnere: University of Strathclyde, Glasgow og University of Prince Edward Island, Canada.

Resultater vil fortløpende bli kommunisert.

 

Nyhetsbrev:

Nyhetsbrev 1 Topilouse

Nyhetsbrev 2 Topilouse

 

Mer informasjon i disse artiklene fra Norsk Fiskeoppdrett:

2011 NF2 Avlusning i brønnbåt

2011 NF3 FoU relatert til bruk av helpresenning

2011 NF9 Pyretroider og adsorpsjon til overflater

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata