Planktonduk – effektivt tiltak mot lus

Figur: Tverrsnitt av "skjørt" på 10m dybde.

Figur: Tverrsnitt av «skjørt» på 10m dybde.

Bruk av planktonduk er testet ut i feltforsøk og viser god skjerming mot lus, viser en rapport som nå er publisert av Veterinærinstituttet

I 2012 og 2013 ble det gjennomført et prosjekt finansiert av FHF og Skattefunn midler, der planktonduk ble testet i 6 forsøk på 5 forskjellige lokaliteter i Nordland (Nordlaks oppdrett, Cermaq Norge (tidl.Mainstream) og Nova Sea lokaliteter). Nordlaks Oppdrett var prosjektleder, mens Vesterålen fiskehelsetjeneste var ansvarlig for gjennomføring. Veterinærinstituttet har gjennomført analyse av data fra feltforsøkene.

I prosjektet er det testet ut hvor effektivt planktonduk med skjørtelengder på seks og ti meter rundt merder beskytter laksen mot påslag av lus.

Konklusjonen er at bruk av planktonduk effektivt kan bidra til å redusere smittepress innenfor et område og at planktonduker med skjørtelengder på 10 meter har størst effekt.

‒ Det er imidlertid viktig å ta med seg at effekt av planktonduk vil variere fra dag til dag og fra lokalitet til lokalitet, forteller Randi N. Grøntvedt forsker og koordinator for Veterinærinstituttets lakselusgruppe.

Les hele rapporten her.

LES OGSÅ:

Luseskjørt – virkemåte og testresultater

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata