Rapport: Avlusing i stormerd – en spørreundersøkelse

I 2008 ble det i samarbeid mellom Veterinærinstituttet og SINTEF Fiskeri- og Havbruk gjennomført en spørreundersøkelse om praksis ved badeavlusing.

Prosjektet hadde tre formål:

  • Samle informasjon om badebehandlnigspraksis ved avlusing av stormerd
  • Vurdere tiltak for videreutvikling av utstyr
  • Vurdere mulighetene for forbedring av eksisterende praksis

Rapporten finnes her: Avlusing i stormerd – en spørreundersøkelse VI rapport 13 -2008.

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata