Rapport: Utprøving av planktonduk mot luselarver

ForsideEt forsøksprosjekt viser at «skjørt» rundt merdene kan stenge luselarvene ute. Prosjektet prøvde ut luseskjørtet på en lokalitet i Vesterålen i perioden mai til desember 2011.

Skjørt av nett med 350 μm maskevidde og en dybde på 10 m reduserte påslaget av lakselus. Det ble registrert signifikant lavere gjennomsnittlig antall lakselus på laks i merder med luseskjørt enn på laks i merder uten luseskjørt. Det gjennomsnittlige antallet lakselus i merdene uten skjørt varierte mellom 0,17 og 0,23 lus per fisk mot 0,05 og 0,07 lus per fisk i merder med skjørt.

Videre uttesting og utprøving av planktonduken foregår nå i regi av Calanus AS og flere oppdrettsselskaper.

Les mer:  http://www.vetinst.no/Nyheter/Luseskjoert-kan-redusere-lakselus-i-oppdrettsanlegg

 

Rapporten kan lastes ned her:

Bruk av luseskjørt for å redusere påslag av lakselus på oppdrettslaks

 

Les også artikkel publisert i Norsk Fiskeoppdrett:

2012 NF5 Skjørt mot lus

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata