Etablerer lakselussenter i Bergen

Høsten 2011 ble det innvilget finansiering til oppstart av et eget lakselussenter i Bergen. Senteret er et SFI (Senter for forskningsbasert innovasjon) og ledes av Universitetet i Bergen ved professor Frank Nilsen.

Mer informasjon finneres på nettstedet til sentret: http://www.slrc.no/

Forskningspartnere:
Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, UNI research og Norges Veterinærhøgskole

Industripartnere:
Novartis Animal Health, EWOS, PatoGen Analyse AS, Marine Harvest, Lerøy Seafood Group

Fokusområder i senterets aktivitet:

  • Molekylærbiologi
  • Resistensmekanismer
  • Immunkontroll (spesifikk og ikke-spesifikk)
  • Påslagshemmende dietter
  • Vaksineutvikling
  • Utvikling av nye legemidler mot lus

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata