Tester «strømgjerde» mot lakselus

Ved å sette et elektrisk strømsystem rundt merden, undersøkes det nå om dette kan bidra til å redusere påslag av lus på oppdrettslaks. 

Forskningsprosjektet gjennomføres i et samarbeid med SFD AS og IRIS (International Research Institute of Stavanger). Laboratorieforsøk har vist at strømsystemet som sender ut elektriske pulser rundt merden, har gitt positive resultater i form av mindre lusepåslag. Det er dette systemet som nå skal testes ut i felt.

Fokusområder:

  • Felttesting av strømsystemets toleranse mot sjøens belastning (bølger, havstrøm og sjø)
  • Stressmålinger på fisk
  • Effekt på påslag av lus
  • Langtidsstudier

Foreløpige resultater fra dette brukerstyrte forskningsrådsprosjektet viser at strømsystemet ikke påvirker fisken negativt.  Det er klare indikasjoner på at fisken som har stått innenfor et strømgjerde har mindre lus.

Systemet testes nå videre i fullskala i et delfinansiert FHF-finansiert prosjekt, der SFD i samarbeid med Marine Harvest tester ut systemet på et stålanlegg i Sunnhordland.

Kontaktperson Harald Bredal: harald@sfd.no

Les mer:

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Prosjekt&cid=1253964262995&pagename=ForskningsradetNorsk/Hovedsidemal&p=1181730334233

http://fiskerifond.no/index.php?current_page=prosjekter&subpage=&detail=1&id=1373&gid=1

Se også artikkel i Norsk Fiskeoppdrett nr 8/2011:
2011 NF8 Strømgjerde mot lus

 

 

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata