Lansering av ny lusedata.no

Sjømat Norges Luseinfo, slik dere kjenner den, er sendt ut for siste gang. Regionale oversikter over lusestadier og sjøtemperaturer vil bli tilgjengelig gjennom en helt ny lusedataplattform som lanseres 24.mars. Plattformen er utviklet i samarbeid mellom Sjømat Norge og HUB Ocean, med innspill fra lusekoordinatorer og andre som jobber med forebyggende tiltak mot lakselus.

Plattformen vil være tilgjengelig for alle gjennom nettsiden lusedata.no, som også oppdateres, og vil gjøre det mulig å hente ut relevante grafer og tabeller på ulike geografiske nivåer, også helt ned på lokalitetsnivå, basert på innrapporterte og offentlig tilgjengelige lusedata.

Vi gleder oss over å endelig kunne lansere ny nettside og ny plattform!

Ta kontakt med oss for spørsmål eller andre innspill.