Om Lusedata

Lusedata hjelper norsk havbruksnæring i kampen mot lakselus ved å gjøre statistikk, kunnskap og veiledning lett tilgjengelig.

test-640-1

Statistikk er basert på oppdretternes ukentlige rapportering av lakselus til Mattilsynet.

Vi hører gjerne fra deg hvis du har spørsmål eller kommentarer.
Send en e-post til post@lusedata.no, så skal du få svar senest neste arbeidsdag.

Luseoffensiven

Med en erkjennelse av at bekjempelse og kontroll av lakselus ikke kan lykkes uten at alle oppdrettere er med i arbeidet, besluttet havbruksnæringen i 2009 å gå sammen i et felles prosjekt – Luseoffensiven.

© Lusedata