Fangst av leppefisk: Ruse gir like god overlevelse som teine

Det blir hevdet at teiner gir fisk av bedre kvalitet enn ruser, og enkelte oppdrettsselskaper kjøper kun leppefisk fanget med teiner.

Et forsøk der HI sammenlignet overlevelsen viste imidlertid ingen forskjell mellom de to redskapstypene.

Faktaark teine- og rusefangst HI Nytt 1 2012

 

Rapport: Utprøving av planktonduk mot luselarver

ForsideEt forsøksprosjekt viser at «skjørt» rundt merdene kan stenge luselarvene ute. Prosjektet prøvde ut luseskjørtet på en lokalitet i Vesterålen i perioden mai til desember 2011.

Skjørt av nett med 350 μm maskevidde og en dybde på 10 m reduserte påslaget av lakselus. Det ble registrert signifikant lavere gjennomsnittlig antall lakselus på laks i merder med luseskjørt enn på laks i merder uten luseskjørt. Det gjennomsnittlige antallet lakselus i merdene uten skjørt varierte mellom 0,17 og 0,23 lus per fisk mot 0,05 og 0,07 lus per fisk i merder med skjørt.

Videre uttesting og utprøving av planktonduken foregår nå i regi av Calanus AS og flere oppdrettsselskaper.

Les mer:  http://www.vetinst.no/Nyheter/Luseskjoert-kan-redusere-lakselus-i-oppdrettsanlegg

 

Rapporten kan lastes ned her:

Bruk av luseskjørt for å redusere påslag av lakselus på oppdrettslaks

 

Les også artikkel publisert i Norsk Fiskeoppdrett:

2012 NF5 Skjørt mot lus

 

Nye veiledere

Bakgrunn og hensikt

Med bakgrunn i regjeringens ”Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring”, der den under sin vurdering av lakselus sier at de «vil oppfordre næringa til å utvikle manualer for beste praksis», har det nasjonale luseprosjektet startet utarbeidelsen av noen nasjonale veiledere knyttet til lakselus i havbruk.

(mer…)

 

Forskningsprosjektet PrevenT – en kunnskapsplattform

 

Forskningsprosjektet “Salmon Louse – Prevention and Treatment”  (kortnavn PrevenT) er nettopp startet opp og skal vare i fire år. Tema som epidemiologi, utvikling av vaksine, resistens og molekylærbiologi er nøkkelord i prosjektet.

Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Norges Veterinærhøgskole og Universitetet i Bergen vil i samarbeid med flere nasjonale og internasjonale aktører gjøre en felles forskningsinnsats for å etablere:

  • Epidemiologiske modeller for lakselus langs Norges kyst
  • Kunnskap om populasjons struktur av lakselus for å kunne validere den epidemiologiske modellen og for å forstå utvikling av resistens
  • Felt bioassay resistens metoder
  • Grunnleggende kunnskap om mekanismene bak resistens utvikling
  • Detaljert kunnskap om tarmens biologi hos lakselus, som et fundament i utvikling av vaksiner og nye farmasøytiske behandlingsmidler.

Mer informasjon finner du i disse artiklene fra Norsk Fiskeoppdrett:

2012 NF1 Nytt fra prosjektet PrevenT

2011 NF6 Resistensmekanismer og varigheten av resistens

 

Etablerer lakselussenter i Bergen

Høsten 2011 ble det innvilget finansiering til oppstart av et eget lakselussenter i Bergen. Senteret er et SFI (Senter for forskningsbasert innovasjon) og ledes av Universitetet i Bergen ved professor Frank Nilsen.

Mer informasjon finneres på nettstedet til sentret: http://www.slrc.no/

(mer…)

 
© Lusedata