Rapport: Sea Lice Working Group report (SAD)

Published on 9. juli 2010, by in Publikasjoner.

I forbindelse med den WWF-initierte prosessen Salmon Aquaculture Dialogue, der både Marine Harvest. Skretting og FHL deltar i styringsgruppen, er det nylig utgitt en rapport om lakselus.

Rapporten kan lastes ned her.

 

Høringssvar Soneforskrift Sunnhordaland, Bjørnefjorden og Hardangerfjorden

Her finner du felles høringssvar til Mattilsynet fra Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet på forslag til soneforskrift for Sunnhordaland, Bjørnefjorden og Hardangerfjorden:

 

Rapport: Nasjonal lakselusovervåkning 2009 NINA 547

Siste rapport fra Nasjonal lakselusovervåkning finnes her.

 

Rapport: Bruk av filter til fjerning av lakselus ved et lakseslakteri

Filterteknologi fra Salsnes Filter AS for fjerning av lakselus i pumpevann ble testet ved slakteriet til Midt Norsk Havbruk AS i januar 2010.

Prosjektet er gjennomført av SINTEF Fiskeri- og Havbruk og rapporten finnes her: Bruk av filterteknologi for fjerning av lakseslus fra pumpevann ved et slakteri.

 

Rapport: Mekanisk fjerning av lus

SalMar ASA, Havbrukstjenesten AS, SINTEF Fiskeri- og Havbruk og Veterinærinstituttet har gjennomført en evaluering av en ejektorpumpe fra Flatsetsund Engineering AS for mekanisk fjerning av lakselus.

Håndteringsstress og skader på fisk og effekt er evaluert, og videre utfordringer og forslag til forbedringer er beskrevet.

Rapporten finnes her: Mekanisk fjerning av lakselus «FLS avlusersystem» VI rapport 11-2010.

 
© Lusedata