Rapport: Avlusing i stormerd – en spørreundersøkelse

I 2008 ble det i samarbeid mellom Veterinærinstituttet og SINTEF Fiskeri- og Havbruk gjennomført en spørreundersøkelse om praksis ved badeavlusing.

Prosjektet hadde tre formål:

  • Samle informasjon om badebehandlnigspraksis ved avlusing av stormerd
  • Vurdere tiltak for videreutvikling av utstyr
  • Vurdere mulighetene for forbedring av eksisterende praksis

Rapporten finnes her: Avlusing i stormerd – en spørreundersøkelse VI rapport 13 -2008.

 

Terapiveileder Lakselus

Terapiveilederen er utarbeidet av en gruppe bestående av representanter fra fiskehelsetjenestene, Norges Veterinærhøgskole, Statens legemiddelverk og legemiddelprodusenter. Den vil være et hjelpemiddel i arbeidet med å begrense resistensutvikling mot dagens medikamenter mot lakselus og gir generelle anbefalinger om førstevalg av preparat ved gitte reistenssituasjoner. Målgruppen er primært fiskehelsetjenster.

Tilbakemeldinger og innspill ønskes. Kontakt person: Ketil Rykhus.

Dokumentet kan lastes ned her: Terapiveileder lakselus.

 

Rapport: Badebehandlingsmetodikk

Etter oppdrag fra FHF gjennomførte VESO  i 2004 en evaluering av badebehandlingsmetodikk mot lus i oppdrettsanlegg i samarbeid med SalMar, Marine Harvest, PHARMAQ, ChemTag og Biosmart.

Fordeling av legemidler i merd avskjermet enten med skjørt eller med hel presenning ble evaluert ved bruk av syntetisk DNA som sporstoff.

Rapporten kan lastes ned her: Evaluering av badebehandlingsmetodikk VESO Rapport 1-2004.

 

Oversikt tilgjengelige legemidler mot lakselus

Flere legemidler er tilgjengelig mot lakselus. Noen legemidler gis via fôret, mens andre må tilsettes sjøvannet som fisken oppholder seg i.

Middel Stadier middelet har effekt på
Slice (Emamektin) Fôr Alle
Alphamax (Deltametrin) Bad Alle
Betamax (Cypermetrin) Bad Alle
Salmosan (Azametifos) Bad Bevegelige lus
Ektobann (Teflubenzuron) Fôr Fastsittende lus og preadulte lus (hemmer skallskifte)
Releeze vet. (Diflubenzuron) Fôr Fastsittende lus og preadulte lus (hemmer skallskifte)
Hydrogen peroksid Bad Bevegelige lus

 

 

Temanummer om lakselus

Som ledd i en informasjonskampanje om bekjempelse av lakselus finansiert av FHF,  ble det sammen med Norsk Fiskeoppdrett laget et temanummer om lakselus i 2009.

Temanummeret kan lastes ned her: Temanummer Lakselus Norsk Fiskeoppdrett 6A 2009

 
© Lusedata