Rensefiskkonferansen og medikamentfri lakseluskontroll 2017

Rensefiskkonferansen 2017 blir holdt på Clarion Hotel & Congress i Trondheim 8.- 9. februar. Åpent for påmelding.

FHF melder på egne nettsider at man har valgt å arrangere konferansen i 2017  sammen med en fagdag om andre metoder for medikamentellfri lusekontroll 7. februar. Program blir klart senere.

Foreløpig melder FHF om følgende hovedtema:

  • Tirsdag 7. februar – medikamentfri lusekontroll (ex rensefisk).
  • Onsdag 8. februar – bruk av rensefisk.
  • Torsdag 9. februar – produksjon av rensefisk.

Ytterligere informasjon og lenke til påmelding er å finne på FHFs nettsider.

 

Forbedret metodikk ved telling av lakselus

Et avsluttet FHF-prosjekt har sett på dagens tellemetode for å finne mulige årsaker til eventuelle avvik med spesiell vekt på lysforhold.

Pålitelige tall for antall lus på laks i merd er viktig for å kunne sette inn tiltak mot lakselus på riktig tidspunkt. Lokale lys- og værforhold kan påvirke telleresultatene ved merdkanten. I prosjektet ble det foretatt lusetellinger på tre lokaliteter på Nordmøre hver 14. dag i februar–april 2015.

Prosjektet har nå flere interessante konklusjoner som kan være nyttig for næringen. FHF skriver på sine sider at prosjektet har vist at dyktige lusetellere under normale forhold er i stand til å registrere det aller meste av lakselus ved telling, også uten bruk av spesialutstyr. Likevel er det viktig å være oppmerksom på at telling bør skje under gode lysforhold, eventuelt bruk av tilleggslys.

Prosjektet og artikler og foredrag om resultatene har også fått klart frem at det er viktig å ta hensyn til at en stor del av lakselusene kan falle av under bedøving. Ved å ta hensyn til lus som ligger igjen i tellekaret blir næringens vurdering av når og hvilke tiltak som bør settes inn for kontroll av lakselus mer presise, og vil mest sannsynlig også settes i verk tidligere. Se også faktaark.

For å lese mer om prosjektet, se nettsidene til FHF.

 

 

Kan dype lys og undervannsfôring benyttes for reduksjon av lusepåslag?

Skjermbilde 2015-10-19 kl. 10.06.55FHF har en tung satsing rettet mot å hindre økt utvikling av resistens hos lakselus, og har nå oppstart på et nytt prosjekt hvor kombinasjonen av undervannsfôring og undervannslys skal lokke laksen til å stå det meste av tiden på dypere vann.

Luselarver og skadelige alger er først og fremst forekommende i de øverste 5 – 10 metrene av vannsøylen. Ved å holde laksen unna disse vannlagene vil risiko for lusepåslag og negativ påvirkning fra alger reduseres. Samtidig kan man, spesielt om vinteren, oppnå bedre tilvekst fordi temperaturen i dypet kan være høyere enn i overflaten.

Les mer informasjon og de første presentasjonene fra oppstartsmøte på FHFs sider

 

 

Oppdaterte veiledere for bruk av rensefisk

Published on 16. oktober 2015, by in Veiledere.
Ill: Marine Harvest

Ill: Marine Harvest

Oppdaterte veiledere for bruk av rensefisk er nå tilgjengelig på lusedata.no.

Veilederne omfatter bruk og hold av leppefisk, fangst, mellomlagring, mottak, transport og overvintring og kan lastes ned på siden for veiledere.

 

FHF-prosjektet «Produksjon av berggylt»

Skjermbilde 2015-10-16 kl. 10.58.11

Rensefisk er en miljømessig skånsom metode for avlusing. Derfor er det viktig å utvikle kunnskap som bidrar til at den kommersielle produksjonen av av rensefisk blir stabil og forutsigbar.

Havbruksnæringen knyttet til laks og ørret bruker store ressurser på avlusing, og bruk av rensefisk i merdene som lusespiser er en god strategi basert på økologisk tilnærming uten bruk av kjemiske avlusningsmidler. Det er imidlertid et så stort behov for rensefisk at fisket etter artene er under overvåking både fra næringen og forvaltning. Dette er bakgrunnen for at næringen i 2011 startet et omfattende utviklingsarbeid med formål å etablere oppdrett av rensefisk. FHF besluttet å støtte forskningsarbeidet i dette utviklingsarbeidet med næringens egne forskningsfondsmidler.

Mer informasjon om prosjektet finner du på nettstedet rensefisk.no

 
© Lusedata