Luselarver dør tidligere ved høy sjøtemperatur

Ved Havforskningsinstituttet pågår det nå prosjekter finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) for å fastslå hvilken effekt temperatur har på lakselus og på utviklingen av deres avkom. De foreløpige resultatene viser at lusen overlever godt og legger egg også ved høye temperaturer, 15 og 20 °C. Eggene de legger utvikler seg fort, men larvene dør tidligere enn ved lavere temperaturer.

(mer…)

 

Luftbobler mot lakselus

Skjermbilde 2015-05-28 kl. 10.49.39På bakgrunn av henvendelser fra næringsaktører tok FHF i april 2014 kontakt med SINTEF Fiskeri og havbruk AS for å få innspill til en innledende studie av hvorvidt flotasjon av lakselus-larver alene eller i samspill med andre ikke-medikamentelle tiltak kan redusere sannsynligheten for at de slipper inn lakseanlegg.

(mer…)

 

Ferskvann mot lakselus?

Det er vist i laboratorieforsøk at ferskvann sannsynligvis ikke er effektivt som behandlingstiltak mot lakselus. I sluttrapporten fra UiB/FHF oppsummeres resultatene.

(mer…)

 

Dyp snorkel kan gi bortimot null lus

Resultatene er krystallklare: Jo dypere laksen svømmer, desto mindre lus får den. En dyp nok snorkelmerd har dermed potensial for at laksen i merdene kan få bortimot null lus, framgår det av denne artikkelen.

Av Frode Oppedal, Tim Dempster og Lars Helge Stien, Havforskningsinstituttet/ Universitetet i Melbourne (mer…)

 

Alternativer til legemidler

Skjermbilde 2014-10-03 kl. 12.07.22I regi av næringsaktørene, leverandører og forskningsmiljøer utvikles alternative metoder for å sikre kontroll med luseforekomstene i havbruksanleggene. Her er en oppdatert oversikt over alternativene.

(mer…)

 
© Lusedata