Modellforsøk med dukbasert avlusing

Skjermbilde 2015-03-27 kl. 11.56.04Det foreligger nå en sluttrapport fra modellforsøk med dukbasert avlusning. Forsøkene ble utført i SINTEF Fiskeri og havbruks flumetank i Hirtshals, Danmark.

(mer…)

 

Veileder for ikke-medikamentelle metoder i våravlusingen

Mattilsynet åpner opp for at oppdrettere med gode rutiner og erfaring i bruk av forebyggende, ikke-medikamentelle metoder kan bruke disse metodene til å opprettholde lave lusenivåer også i vårbehandlingsperioden.

(mer…)

 

Økt bruk av legemidler mot lakselus

Laksenæringen klarte i 2014 å holde nivåene av lakselus i anleggene på omtrent samme nivå som årene før, til tross for at lusa blir stadig mindre følsom mot legemidlene. Det medførte i fjor en firedobling i bruken av hydrogenperoksid som fortsatt er et effektivt legemiddel, melder FHL i en pressemelding.

(mer…)

 

Bruk av oppdrettet rensefisk kan redusere dødelighet

RensefiskVeterinærinstituttet har i 2013 utført den mest omfattende kartleggingen av dødelighet og dødelighetsårsaker hos rensefisk som brukes mot lakselus. Rapporten viser at noen typer oppdrettet og vaksinert rensefisk er bedre rustet til å motstå sykdom og død.

(mer…)

 

Inviterer til modellforsøk med duk

Illustrasjon: FHF

Illustrasjon: FHF

I forbindelse med et FHF-prosjekt på dukbasert avlusing, skal det gjennomføres demoforsøk i Danmark i juni som næringsaktører kan delta på.

(mer…)

 
© Lusedata