God effekt av filtrering av avløpsvann fra slakteri

Forsøk med filtrering av avløpsvann fra lakseslakterier viser at man kan redusere utslipp av lus med over 99%, noe som reduserer muligheten for reproduksjon.

(mer…)

 

Omfattende luseforskning – her er oversikten

Her finner du oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til lakselus og kontroll med lakselus i havbruk.

En rekke kompetansemiljøer og forskningsinstitusjoner er sammen med næringen i gang med FoU-prosjekter. Listen gir en kort beskrivelse, tidsrom for prosjektet og informasjon om kontaktpersoner.

(mer…)

 

Planktonduk – effektivt tiltak mot lus

Figur: Tverrsnitt av "skjørt" på 10m dybde.

Figur: Tverrsnitt av «skjørt» på 10m dybde.

Bruk av planktonduk er testet ut i feltforsøk og viser god skjerming mot lus, viser en rapport som nå er publisert av Veterinærinstituttet

I 2012 og 2013 ble det gjennomført et prosjekt finansiert av FHF og Skattefunn midler, der planktonduk ble testet i 6 forsøk på 5 forskjellige lokaliteter i Nordland (Nordlaks oppdrett, Cermaq Norge (tidl.Mainstream) og Nova Sea lokaliteter). Nordlaks Oppdrett var prosjektleder, mens Vesterålen fiskehelsetjeneste var ansvarlig for gjennomføring. Veterinærinstituttet har gjennomført analyse av data fra feltforsøkene.

(mer…)

 

Rensefisk i våravlusningen

RensefiskMattilsynet åpner for bruk av rensefisk under våravlusingen i år. Det vil imidlertid bli stilt strenge krav til erfaring, lave lakselusnivå og ikke minst beredskap ved manglende effekt for å tillate det, framgår det i en nyhetsmelding fra Mattilsynet. (mer…)

 

Snorkelmerd gir reduksjon i påslag av lakselus og normal tilvekst hos stor laks

Snorkelmerd_3Snorkelmerd er en ny miljøvennlig metode for å redusere påslag av lakselus. Videreutvikling av prinsippet er støttet av FHF (900884). Tre forsøk er gjennomført med bidrag fra næring og Forskningsrådet. Så langt er det funnet reduksjoner på opp til 84 % og tilnærmet normal atferd og tilvekst hos fisken. Prinsipielt innebærer metoden å holde laksen unna overflatevannet hvor tettheten av lakseluslarver er størst. Et tak av not monteres på 3-4 m dyp og en liten åpning (”snorkel”) til overflaten gjør at laksen kan svømme opp for å fylle luft i svømmeblæren. Metoden ser meget lovende ut, er forebyggende, bruker ingen kjemikalier, utnytter laksens naturlige atferd og kan være aktuell for de fleste oppdrettsanlegg. 

(mer…)

 
© Lusedata