Nytt om lakselusa sin livssyklus

Lakselus: Foto: Havforskningsinstituttet

Lakselus: Foto: Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet melder at nye forskingsresultat viser at lakselus har sju ulike larvestadium før han utviklar seg til eit vakse individ. Tidlegare har ein meint at det var ni.

(mer…)

 

Reviderte veiledere for badebehandling og telling

Det er kommet ut to reviderte veiledere. Den ene gjelder badebehandling i merd med presenning, den andre telling av lus.

Badebehandling i merd:
Veileder for badebehandling med Alpha Max, Betamax og Salmosan i merd er oppdatert. Det er tatt inn en anbefaling om bruk av ROV eller kamera når presenningen settes. Dette er gjort for å bedre kontrollen med nota og forhåpentligvis redusere sannsynligheten for skader som kan øke risikoen for rømming.

Veilederen kan lastes ned her: 20130705 – veileder badebehandling merd med presenning

Telling av lus:
Det er også utarbeidet en revidert veileder for telling av lakselus. Veilederen er oppdatert for at den skal stemme med kravene i luseforskriften som trådte ikraft i januar i år.

Veilederen kan lastes ned her: 20130705 – Veileder – telling av lakselus

 

 

Færre lus med snorkelmerd

Skjermbilde 2013-06-13 kl. 22.44.58Snorkelmerd er en ny bærekraftig, miljøvennlig metode for å redusere påslag av luselarver. Metoden går ut på å holde laksen unna det mest luseinfiserende overflatelaget ved å bruke nottak på 3-5 m dyp, men samtidig ha et rør fra taket til overflaten (”snorkel”) som laksen kan svømme opp gjennom for å fylle svømmeblæren.

(mer…)

 

Endringer i forskrift om legemiddelrester

Gjennom EØS-avtalen er Norge blant annet forpliktet til å gjennomføre EUs regelverk som regulerer bruk av legemidler til dyr. Dette regelverket fastsetter også bestemmelser om maksimale grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr.

(mer…)

 

Avl – et ikke-medikamentelt tiltak mot lus klart til bruk

Det er stort behov for ikke-medikamentelle  metoder mot lus og mange nye metoder med ulike innfallsvinkler er under utvikling. De fleste av disse metodene ble presentert under lusemøtet 4. mars på Værnes.

En av metodene som har kommet så langt at det er klart til bruk, er avl. Forskning har vist at det er mulig å avle frem en mer motstandsdyktig laks mot lus og Nofima har laget et faktaark om avl mot lakselus.

Avl_mot_lakselus_-_faktaark_fra_Nofima-11032013[1]

 
© Lusedata