Når forventes nye behandlingsmetoder?

Laksenæringen har som hovedstrategi å utvikle ikke-medikamentelle behandlingsmetoder mot lakselus.

Basert på informasjon fra aktørene på møtet på Værnes 4. mars er det satt opp følgende skjematiske oppsummering. Den indikerer tidspunkt for når man kan forvente at nye metoder blir kommersiel tilgjengelige for lakseprodusentene (klikk på bildet for større versjon).

Skjermbilde 2013-05-03 kl. 14.15.03

Ytterligere presentasjoner av forsknings- og utviklingsarbeidet framgår i presentasjonene fra møtet.

 

En rekke nye behandlingsmetoder på gang

Stor deltakelse på møtet om ikke-medikamentelle tiltak for lusekontroll. Foto: Pål M. Jensen/Norsk Fiskeoppdrett

Foto: Pål M. Jensen/Norsk Fiskeoppdrett

Mandag 4. mars gjennomførte FHF i samarbeid med FHL og NSL et lusemøte som omhandlet informasjon om ikke-medikamentelle metoder mot lus.

117 deltakere fra hele Norge samt flere deltagere fra Færøyene var samlet hele dagen for å høre på 26 ulike presentasjoner (Deltagerliste).

(mer…)

 

Ny lakselusforskrift – klargjøringer fra Mattilsynet

prgFra januar 2013 trådte ny lakselusforskrift i kraft. Den nye lakselusforskriften inneholder noen nye tiltak i lakselusbekjempelsen.

Etter spørsmål fra oppdrettsnæringen og fiskehelsetjenesten har Mattilsynet lagt ut noen klargjøringer til enkelte tema i den nye forskriften.

(mer…)

 

Arbeidsmøte om lakselus – her er programmet

Kontroll av lus ved ikke-medikamentelle metoder.  Hvor langt har vi kommet og hvilke nye metoder er i støpeskjeen?

FHF arrangerer et åpent møte i Stjørdal den 4. mars 2013 som aktører i næringen bør notere seg.

(mer…)

 

Tester lusevaksine

Forskere vil lage en lusevaksine som vender parasittens våpen mot seg selv. Målet er at lakseblodet som er parasittens brød, skal bli dens død, framgår det på nettstedet forskning.no.

Forsker Celia Agusti-Ridaura jobber med å utvikle en vaksine mot lakselus. Foto: Mari M. Press/Veterinærinstituttet

Vaksineutviklere fra Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet arbeider nå med å finne og kartlegge molekylene fra lakselusas eget forsvar. Klarer det det, kan man isolere disse til bruk i en vaksine.

(mer…)

 
© Lusedata