Forklaring statistikk virkestoffer

Et virkestoff er de kjemiske delene av et legemiddel som virker direkte på lakselusen.

For å sikre at eventuelle rester av virkestoffer er borte fra fisken er det som en del av godkjenningsprosedyren for legemidlene fastsatt bestemte tilbakeholdelsesfrister. Det er tiden fra behandling til det er tillatt å slakte fisken. Denne tiden er avhengig av sjøtemperaturen. For bademidler er den veldig kort (1-2 dager) mens den for legemidler tilsatt fôr kan være flere uker.

Alle diagrammer viser andel av lokalitetene som har benyttet virkestoffet.

Diagrammet «Andre» viser andel av lokalitetene som har benyttet godkjente virkestoffer som ikke er spesifisert i diagrammene ovenfor.

Forklaring statistikk behandling

Legg inn en kommentar

© Lusedata