Forklaring status startside

Statistikk oppdateres daglig. Statistikk for forrige uker er tilgjengelig fra onsdag.

Fra 2012 skal alle lokaliteter med fisk rapportere til Mattilsynet hver uke. Før 2012 var det kun krav om månedlig innrapportering. En sammenlikning mellom enkeltuker i 2012 og «Samme uke i fjor» som er basert på månedstall for 2011, vil derfor ikke nødvendigvis gi et representativt bilde.

Lus

Alle tall for lus er gjennomsnitt antall lus per fisk.

 

Forklaring trendsymboler på startsiden

Økning i forhold til forrige uke er mer enn 0,1 voksne hunnlus per fisk.
Endring i forhold til forrige uke er mindre enn 0,1 voksne hunnlus per fisk.
Nedgang i forhold til forrige uke er mer enn 0,1 voksne hunnlus per fisk.

Mer informasjon om lakselus

Legg inn en kommentar

© Lusedata