Slik sikrer vi kontrollen med lakselus

Brakklegging

I en periode etter at all fisken er slaktet ut i en sone skal det gå flere uker før det kan settes ut smolt igjen. Når dette kan koordineres i hensiktsmessige soner, er dette trolig det mest effektive kontrolltiltaket mot lakselus i havbruksnæringen.

Rensefisk

Dette er spesielle arter fisk som lever i merdene og spiser lus som har festet seg på laksefisken. Rensefisk har vist seg å være et meget effektivt kontrolltiltak. Havbruksnæringen har bidratt mye for at de ville bestandene av disse artene opprettholdes. I tillegg gjøres det store fremskritt i oppdrett av leppefisk.

Mekanisk fjerning av lus

Dette kan gjøres på flere måter. Den metoden som til nå har vært mest effektiv, har vært å spyle lusa av fisken.

Beskyttelsesskjørt

Det er flere metoder som er under utprøving for å hindre lakselus i sjøen å komme i kontakt med fisken som holdes i merdene.

Badebehandling

Godkjent legemiddel mot lakselus som blandes i vannet. Dette kan enten gjøres i merden dersom den er omsluttet av en tett presenning, eller det kan gjøres i brønnbåt. Fisken oppholder seg i dette vannet i få minutter.

Spesialfôr

Godkjent legemiddel som tilsettes fiskefôret i en periode på opp mot 14 dager.

Nasjonale veiledere for kontroll og bekjempelse av lakselus

Forskning og utvikling

Legg inn en kommentar

© Lusedata