FHF-prosjektet «Produksjon av berggylt»

Skjermbilde 2015-10-16 kl. 10.58.11

Rensefisk er en miljømessig skånsom metode for avlusing. Derfor er det viktig å utvikle kunnskap som bidrar til at den kommersielle produksjonen av av rensefisk blir stabil og forutsigbar.

Havbruksnæringen knyttet til laks og ørret bruker store ressurser på avlusing, og bruk av rensefisk i merdene som lusespiser er en god strategi basert på økologisk tilnærming uten bruk av kjemiske avlusningsmidler. Det er imidlertid et så stort behov for rensefisk at fisket etter artene er under overvåking både fra næringen og forvaltning. Dette er bakgrunnen for at næringen i 2011 startet et omfattende utviklingsarbeid med formål å etablere oppdrett av rensefisk. FHF besluttet å støtte forskningsarbeidet i dette utviklingsarbeidet med næringens egne forskningsfondsmidler.

Mer informasjon om prosjektet finner du på nettstedet rensefisk.no

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata