Ny lakselusforskrift – klargjøringer fra Mattilsynet

prgFra januar 2013 trådte ny lakselusforskrift i kraft. Den nye lakselusforskriften inneholder noen nye tiltak i lakselusbekjempelsen.

Etter spørsmål fra oppdrettsnæringen og fiskehelsetjenesten har Mattilsynet lagt ut noen klargjøringer til enkelte tema i den nye forskriften.

Blant emnene som omtales er disse:

  • Grunnleggende krav til næringen
  • Mer om planer jf § 4
  • Maksimal lusegrense
  • Rapportering
  • Våravlusing 2013
  • Telling ved vanntemperaturer under 4 grader
  • Forholdet mellom nasjonal lakselusforskrift og soneforskriftene
  • Lusegrense stamfisk de siste 6 måneder i sjø

Klikk her for å lese hele Mattilsynets klargjøringer, samt kontaktinformasjon.

 

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata