Oppdatert: Veileder for overvintring av rensefisk

Veileder for overvintring av rensefisk er nå oppdatert. Veilederen skal bidra til å gi leppefisk best mulig fiskevelferd gjennom vinteren.

Veilederen fokuserer hovedsakelig på leppefisk da erfaringer tyder på at leppefisk og rognkjeks har forskjellig behov gjennom vinteren. Rognkjeks er trolig mere aktiv enn leppefisk gjennom vinteren og leppefisk har behov for et ekstra fokus gjennom vinteren for å kunne fungere som effektive lusespisere påfølgende sesong.

I 2016 ble leppefisket kvoteregulert og oppstart av fisket var først på sommeren (tidlig juli for Sørlandet og Vestlandet, sist i juli for Trøndelag). Dette medfører ingen tilgang på ny vill leppefisk i løpet av våren og understreker behovet for å ta vare på leppefisken gjennom vinteren.

LAST NED:
Veilederen kan lastes ned her – og er i tillegg å finne på samlesiden for rensefisk-veiledere.

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata